Wat is Energie Opwekken (SDE+ subsidie)?

De SDE+ subsidie krijg je voor de duurzame opwekking van elektriciteit, warmte of groen gas. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, een biomassaketel of een biogasinstallatie. De subsidie vergoedt het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van de hernieuwbare energie en die van gewone (grijze) stroom. Dit geeft je meer zekerheid over de opbrengst van je installatie.

Wat levert Energie Opwekken (SDE+ subsidie) op?

Afhankelijk van de installatie levert de SDE+ tussen de 1,5 en 9 cent per kWh op gedurende 12 tot 15 jaar. Bijvoorbeeld voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie is dit al gauw zo’n € 100.000. Bij zonnepanelen geldt wel dat je minder subsidie krijgt voor de stroom die je zelf verbruikt. Hoeveel je precies krijgt hangt ook af van het moment waarop je indient. Dien je als een van de eersten een aanvraag in, dan krijg je een lager subsidiebedrag. Naarmate je later indient, kun je meer subsidie krijgen, maar heb je ook een grotere kans op afwijzing.

Let op, je kunt deze subsidie niet combineren met deEnergiezuinige Investeringen (EIA) maar aanverwante investeringen (bijvoorbeeld voor het aanwenden van opgewekte warmte) komen mogelijk wel in aanmerking voorEnergiezuinige Investeringen (EIA)

Hoe vraag ik Energie Opwekken (SDE+ subsidie) aan?

Tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar, kan de SDE+ worden aangevraagd via het eLoket van RVO. Daarbij geldt het ‘first come, first serve’-principe. In de aanvraag vermeld je de bedrijfsgegevens, de technologie, het investeringsbedrag en het totale vermogen van de installatie. Voor grotere projecten zijn aanvullend haalbaarheidsstudies of windrapporten nodig. De meeste installaties moeten binnen ongeveer 1,5 jaar worden gerealiseerd na de subsidietoezegging. Vanaf het moment dat  energie wordt opgewekt zal een voorschot op de subsidie worden uitbetaald. uwEnergieloket kan u hierbij helpen!

Wat moet ik bijhouden?

Na de toekenning moet je binnen 1 jaar een kopie van de opdrachtverstrekking insturen naar RVO. Na oplevering van de installatie moet deze worden aangemeld bij de eigen energieleverancier en bij CertiQ (elektriciteit of warmte) of VertoGas. Je kunt daarna een voorschot van 80% aanvragen, dit wordt maandelijks uitbetaald. Het is belangrijk om vervolgens elk jaar de hoeveelheid opgewekte energie door te geven aan RVO. RVO gebruikt dit om de voorschotten te (her)berekenen. Ook de actuele energieprijs speelt een rol in deze berekening. Aan het eind van de subsidieperiode wordt de exacte hoeveelheid subsidie vastgesteld op basis van de totale hoeveelheid energie die is opgewekt.

uwEnergieloket kan u hierbij ondersteunen