Nieuws voor de industrie

De Industriële Kring Etten-Leur houdt u graag op de hoogte van het laatste nieuws.


Projectplan Energiesamenwerking Vosdonk
De verwachting nu, is dat we de 165.000 zonnepanelen op Vosdonk gaan halen. 

(mits Enexis meewerkt, de bedrijven doen wel mee)

De “Energiesamenwerking Vosdonk Etten Leur” is in 2018 geïnitieerd door de Etten-Leurse Stichting uwEnergieloket.
En is een Joint Venture tussen uwEnergieoket en DIEPP Solar Etten leur
en diverse investeerders.

1e SDE-ronde maart 2019. De eerste stap is gezet tot een gezamenlijk energie-neutraal bedrijventerrein Vosdonk . 7 bedrijven doen mee, 5,1MWp

2de SDE-ronde oktober 2019; Nog eens 18 bedrijven hebben op deze ronde ingeschreven. De totale opbrengst gaat nu naar de 15MWp !

3de SDE-ronde voorjaar 2020: Een paar (zeer) grote daken doen nu ook mee, het gaat er op lijken dat we in 2020 naar de 165.000 panelen gaan!
En u kunt nog steeds meedoen!

Doelstelling van de energiesamenwerking is zoveel mogelijk daken op het industrieterrein groot en klein, “Rijp en Groen” voor opwekking van zonne-energie te benutten. Naast het installeren van zonnepanelen, hebben deelnemende bedrijven daarbij tevens de mogelijkheid bijkomende laadpalen (elektrische voertuigen) te laten plaatsen en warmte-koude toepassingen te benutten. Het streven is om de opgewekte energie direct tussen alle deelnemende bedrijven te verdelen. Dit betekent een vergaande stap in de realisatie van een energieneutraal Vosdonk.

Zonder kosten, zonder investering en zonder enig risico
Los van een groen imagoverbetering ontvangen de deelnemers ook een uitstekende jaarlijkse vergoeding voor het benutten van de daken. Mocht een dak onvoldoende sterk zijn, dan wel toe zijn aan renovatie van de dakbedekking, dan wordt per locatie bekeken of deze investeringen deels of volledig vanuit de exploitatie overeenkomst van de zonnepanelen meegenomen kunnen worden. Na realisatie is er, voor deelnemende bedrijven, tevens de mogelijkheid de opgewekte energie tegen zeer concurrerende, veelal goedkopere prijzen in te kopen. Indien bedrijven op een deel van hun daken al panelen hebben liggen of een eigen SDE+ beschikking hebben toegewezen gekregen, ook dan zijn er mogelijkheden om aan de  samenwerking deel te nemen.

Geen nadelen, enkel voordelen
Is er een nadeel aan deelname?  De initiatiefnemers hebben de overtuiging dat deelnemende bedrijven geen enkel nadeel van een deelname ondervinden, dan wel enig risico lopen. 

Voor meer informatie of deelname vult u hieronder het contactformulier in.

Direct contact? kan via telefoonnummer 076 20 66 005

    Vul hieronder uw bedrijfsgegevens in, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.