In het steeds veranderende woud van regels zijn dit in het kort de mogelijkheden:

De BTW (21%) kunt u na installatie door, en betaling aan, een erkende installateur terugvragen. De installateur verschaft u de benodigde documenten.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Als het wetsvoorstel van minister Wiebes wordt aangenomen, heeft dit 3 veranderingen tot gevolg:

1. Afbouw in percentages 

Met ingang van 2023 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de verbruikte energie. Dit percentage gaat elk jaar omlaag. Het afbouwpad is nog voorlopig. Later dit jaar komt hier meer duidelijkheid over.  

Jaar20222023 2024 2025 2026 2027 2028 202920302031 
 Afbouw100%89% 78% 67% 56% 45% 34% 23% 11%0% 

2. Digitale of slimme meter verplicht

Om de afbouw toe te kunnen passen, is een digitale of slimme meter noodzakelijk. Alleen dan wordt duidelijk hoeveel energie huishoudens ontvangen en terugleveren. Uiterlijk 1 januari 2023 moeten alle huishoudens, met of zonder zonnepanelen, hierover beschikken. Weiger je de slimme meter, dan kun je een boete krijgen. 

3. Redelijke terugleververgoeding

Voor het deel van de opgewekte stroom die je met ingang van 2023 niet meer mag salderen, ontvang je een minimale terugleververgoeding. Dat is op dit moment nog niet wettelijk geregeld. Minister Wiebes wil dit minimum wel vastleggen, zodat consumenten beter zijn beschermd. 

Wat zijn de gevolgen?

Wat het effect is van de afbouw op de terugverdientijd van zonnepanelen, is op dit moment lastig te voorspellen. Minister Wiebes verwacht dat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling financieel aantrekkelijk blijft. Voor wie na 2021 zonnepanelen koopt, loopt de terugverdientijd waarschijnlijk op tot boven de 7 jaar. 

Financieringen

Er bestaan verschillende mogelijkheden.
Naast een verhoging van uw hypotheek, zogenoemde groene leningen.
Vaak met een korte looptijd, 10 of 15 jaar met een gunstige rente.
Een voorbeeld kunt u vinden bij de Rabobank , of het nationaal energiebespaarfonds