Dit pakket is een aanvulling op de warmtescan basis, de oplossingen en aanbevelingen worden meer onder de loep genomen. Het algemene karakter van de aangedragen oplossingen/aanbevelingen verandert in een concreet, op uw situatie toegespitst, maatwerkadvies. We doen onderzoek naar de beste oplossing. De beste oplossing kan per woning/pand, ook al hebben we te maken met hetzelfde probleem, erg verschillen. Ik hou in mijn advies o.a. rekening met: kosten, toe te passen materialen en eventuele terugverdientijden. Ik probeer daarbij oplossingen aan te dragen die esthetisch verantwoord zijn en zo weinig mogelijk belastend zijn voor het milieu. Aan de voorgedragen oplossingen in het maatwerkadvies koppel ik indicatieve richtprijzen. Op die manier weet u wat ongeveer de kosten zijn als u besluit maatregelen uit te laten voeren. De richtprijzen zijn gebaseerd op ervaringsgetallen en prijzen uit ‘de markt’. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Warmtescan EXTRA met maatwerkadvies  € 475,00 incl. BTW voor woningen* Reiskosten buiten Etten-Leur € 0.50 per Km.

Voor utiliteit, en VVE’s  of samen met de buren ?
prijs op aanvraag. Voor warmtescans op grotere hoogtes (Drone) prijs op aanvraag*