Energie Besparings Advies (EBA)

Energie Besparing Advies energie audit EED

Energie besparen?

Energieverbruikers moeten zich actief inspannen voor een energiebesparing. U kunt een brief verwachten van de milieudienst waarin u, als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruikt, verplicht wordt om een energiebesparingsonderzoek te laten doen. Dit Energie Besparing Advies (EBA) geeft bedrijven helder inzicht in de mogelijke energiebesparende maatregelen, de kosten daarvan en de terugverdientijd. 

Bedrijven die slimme maatregelen treffen om energie te besparen, verdienen die investering altijd terug. Dan is het wel van belang om goed te weten welke maatregelen elkaar versterken om zo het effect van de energiebesparing te kunnen versnellen. uwEnergieloket rekent dat graag voor u uit. Zodat energiebesparing uw bedrijf ook echt wat oplevert.

De experts van uwEnergieloket kijken niet alleen naar de fysieke maatregelen die u kunt treffen. Wij kijken verder en beoordelen ook de thermische staat van uw gebouw, toetsen uw energieverbruik en analyseren het energieverbruik. De expert kijkt daarbij heel praktisch naar wat kan en wat moet, en ook naar de financiële consequenties van die mogelijkheden.

Al onze bevindingen zetten wij in een helder overzicht waarin u heel duidelijk de samenhang tussen die verschillende aspecten ziet. Zo kunnen wij u optimaal adviseren over concrete energiebesparingsmaatregelen die ook echt het gewenste effect zullen hebben. Bovendien kunt u per maatregel zien wat de kosten zijn, hoeveel energie u ermee bespaart en wat de terugverdientijd is. Wij doen u ook een investeringsvoorstel met een aantrekkelijke terugverdientijd. Zodat u direct energie én geld bespaart!

Het effect van een energiebesparende maatregel hangt af van de staat van uw gebouw, van uw energieverbruik en van het gedrag van de gebruikers van uw gebouw. Ons advies is dan ook altijd maatwerk en volledig afgestemd op uw situatie.

Na een inventarisatie en analyse van de situatie in uw gebouw(en) worden de erkende maatregelen voor uw situatie beschouwd en komen wij met een gedegen rapportage. Het rapport voldoet aan de eisen van uw milieudienst. In dit rapport bieden we u in begrijpelijke taal een aantal heldere opties. U kunt weloverwogen beslissingen nemen.

Interesse in een energieonderzoek van uw bedrijf? Vult u dan het contactformulier in.

uwEnergieloket is een onafhankelijke stichting. Wij helpen bedrijven om op basis van een duidelijke rekensom op een slimme manier effectieve milieuwinst te boeken.