Gemeente Etten-Leur geeft
€ 500 extra subsidie

Rijk geeft tot 15.000 euro subsidie voor isoleren woning

Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen aan hun huis. Tenminste, als ze uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. En indien er twee of meer maatregelen zijn getroffen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt 15.000 euro.  

Rijk geeft tot 15.000 euro subsidie voor isoleren woning

Voor triple glas in combinatie met een nieuw isolerend kozijn wordt bijvoorbeeld 100 euro/m2 subsidie verleend, en voor HR++ glas 35 euro/m2. Isolatie van de spouwmuur wordt met 5 euro gesubsidieerd, isolatie van het dak met 20 euro en van de vloer met 7 euro per m2.
Meer maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, een rekentool en de bijbehorende bedragen, vindt u hier. Volgens de overheid komen de subsidiebedragen overeen met zo’n 20 procent van het totaalbedrag van de maatregelen.

Subsidieplafond van 84 miljoen euro

De subsidieregeling heet Subsidie Energiebesparing Eigen Huis. De SEEH wordt per 2 september opengesteld. Vanaf die datum kan de subsidie dus aangevraagd worden. Dat geldt voor maatregelen die vanaf 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd en betaald. De subsidie loopt door tot en met 31 december 2020, met als subsidieplafond 84 miljoen euro. De SEEH-subsidie is al eerder, in september 2016,  ingevoerd. Toen was 7 maanden later, in april 2017, het subsidieplafond bereikt, waarna de regeling tijdelijk werd stopgezet.

Subsidie blijft mogelijk via ISDE

Als het plafond van 85 miljoen euro wordt bereikt en de subsidie stopt, blijft er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen door een verbreding van de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (IDSE).

Subsidie moet mensen aanmoedigen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil huiseigenaren met de subsidie aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen. “Met goede isolatie heb je veel minder energie nodig. Dat scheelt in de energiekosten en het is een belangrijke stap richting een duurzaam gebouwde omgeving”, zo wordt de minister geciteerd in een nieuwsbericht van de overheid.