Over de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

De RRE. is een overheidsregeling die huiseigenaren kan helpen met het besparen van energie., Het geld wat beschikbaar is voor deze regeling, komt dus van het Rijk en niet vanuit de gemeente.
Hierbij zetten gemeenten projecten op om huiseigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips of het plaatsen van led-lampen. Daarnaast gebruiken gemeenten de regeling om advies te geven aan huiseigenaren over energiebesparende maatregelen, zoals dak-, raam- of gevelisolatie.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde voor de specifieke uitkering RRE is dat de activiteiten waarvoor de uitkering werd aangevraagd, bijdragen aan de beoogde CO2-reductie. Om in 2021 te kunnen vaststellen of dit doel is bereikt, kan de minister van BZK bij gemeenten informatie opvragen over de voortgang van de activiteiten.

Achtergrond

De RRE is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak, waarin de Staat wordt verplicht om de uitstoot van broeikasgassen (o.a. CO²) terug te dringen. Het kabinet informeerde op 28 juni 2019 de Tweede Kamer hierover. Het kabinet beziet de uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te maken met het reduceren van de CO2-uitstoot.

Plan van aanpak

uwEnergieloket heeft net als DuurSaam Etten-Leur in juni 2019 een plan van aanpak ingeleverd bij de gemeente.
De gemeente Etten-Leur heeft gekozen voor de aanpak van uwEnergieloket.
De eerste gesprekken tussen uwEnergieloket, de gemeente en DuurSaam de actie is inmiddels uitgewerkt en loopt volop.