Categorie op Uncategorized

Financieringen

Het nationaal Energiebespaarfonds maakt het mogelijk
Met de gunstige Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunt u energiebesparende maatregelen voor uw woning financieren. Voor Vereniging van Eigenaren is er een speciale lening.
Meer wooncomfort, lagere energielasten, waardebehoud– of vermeerdering van uw woning en u draagt een steentje bij aan het milieu.

Rentetarieven Energiebespaarlening

Hoofdsom Looptijd Bruto maandlasten
€15.000 180 maanden € 98,62
€15.000 120 maanden €137,35
€10.000 120 maanden € 91,57
€4.999 84 maanden € 62,73

Voorwaarden Energiebespaarlening

Belangrijkste voorwaarden

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • De Energiebespaarlening is ook beschikbaar voor het financieren van de meerkosten van het alsnog aardgasvrij maken van nog niet opgeleverde nieuwbouwwoningen die voor september 2018 zijn gekocht.
 • Het is een maandannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 65.000,- lenen.
 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • De aanvraag voor de Energiebespaarlening is 3 maanden geldig.
 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000,- tot € 25.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • Voor bedragen tussen € 25.000,- en € 65.000,- (Zeer energiezuinig pakket en Nul op de Meter) geldt een looptijd van 15 jaar.
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.
 • U kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren in een andere maatregel van de maatregelenlijstEen voorbeeld: u leent in totaal € 20.000,- voor uw woning. U legt voor maximaal € 15.000,- (75%) zonnepanelen op uw dak. De overige € 5.000,- (25%) besteedt u aan bijvoorbeeld dakisolatie.

Voordelen Energiebespaarlening

 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-)
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt
 • Geen afsluitkosten

Zeer energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter?

Met de Energiebespaarlening is het ook mogelijk uw woning met een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de Meter te verduurzamen. U kunt hiervoor respectievelijk € 50.000,- en € 65.000,- lenen. Beide leningen hebben een looptijd van 15 jaar en de maatregelen stellen hogere eisen aan bijvoorbeeld de isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid. Een Nul op de Meter woning wekt net zoveel energie op als u nodig heeft voor de woning en uw huishouden. Dat kan door een upgrade van de woning met onder meer gevelaanpak, slimme installaties en eigen energieopwekking.

Wilt u een Energiebespaarlening aanvragen voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket +/ Nul op de Meter? Vul het aanvraagformulier in en mail deze naar energiebespaarlening@svn.nl. Het is niet mogelijk om een lening voor de financiering van een Zeer Energiezuinig Pakket of Zeer Energiezuinig Pakket +/ Nul op de Meter digitaal aan te vragen.


Uw eigen stroom opwekken!

Groepsaankoop Zonnepanelen.
De groepsaankoop Zonnepanelen Hoge Neerstraat is een initiatief van uwEnergieloket en van een van uw wijkbewoners.
Hieronder leest u meer over de partijen die betrokken zijn bij de groepsaankoop en hoe de actie in elkaar steekt.

 1. uwEnergieloket is een onafhankelijke partij die huiseigenaren helpt met het verduurzamen en energiezuiniger maken van de woning. uwEnergieloket is een onafhankelijk initiatief dat samenwerkt met bedrijven en lokale initiatieven uit de regio.

Ecotec Solar Energy biedt u zonnepanelen van Duitse en Canadese topkwaliteit. Dat merkt u op termijn. Met een opbrengstgarantie van 25 jaar bieden zij u een gegarandeerd rendement. We focussen op vakkundige montage door zeer ervaren en gecertificeerde monteurs. Het Ecotec Solar Data Center registreert en bewaakt 24/7 het rendement van uw systeem.

De uiteindelijke keuze voor de uitvoerende partij is gemaakt door uwEnergieloket in overleg met een aantal van uw buurtbewoners. Tijdens het vooronderzoek zijn meerdere lokale bedrijven vergeleken op de volgende elementen:
* Kwaliteit en prijs van de aangeboden materialen
*De geboden garanties
*Ervaring, Vakcertificaten en keurmerken van de uitvoerende partij.
*Afstand tot Etten-Leur

Uw Voordelen:
Zonnepanelen aanschaffen door middel van deze groepsaankoop heeft een aantal voordelen. Belangrijk is het prijsvoordeel die u ontvangt omdat de panelen gezamenlijk ingekocht worden. Verder is er veel werk gestoken in de selectie van de vakkundig specialist uit de regio dat gebruikt maakt van een kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem. uw Energieloket houdt toezicht op een goede afhandeling van de installatie door een vakkundig installateur.

Korting:
Doordat meerdere huiseigenaren uit uw gemeente collectief zonnepanelen willen aanschaffen kan de leverancier een scherpe prijs aanbieden. Dit komt doordat de leverancier de woningopnames en de uitvoering van het werk efficiënt kan inplannen. Dat scheelt tijd en daar profiteert u als woningeigenaar van. In de prijzen verderop in dit informatiepakket zit het prijsvoordeel verwerkt.

Kwaliteit:
Er is veel werk gestoken in de selectie van de leverancier en het gebruikte materiaal. Onafhankelijke adviseurs hebben uit een aantal aanbiedingen van regionale bedrijven het beste aanbod gekozen op basis van prijs/kwaliteit verhouding. Bij veel grote inkoopacties wordt alleen maar naar de laagste prijs gekeken, wat helaas vaak tot kwalitatief minder goede installaties leidt. In deze actie is gekozen voor hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Maatwerk:
Ecotec Solar Energy komt na uw inschrijving bij u thuis langs voor een opname en adviesgesprek. De installateur brengt een advies uit op basis van uw huidige energieverbruik en bekijkt hoeveel panelen er op uw dak passen. Daarnaast kijkt hij of er aanpassingen nodig zijn aan het dak, meterkast of aan de bekabeling. Op basis van deze opname worden de definitieve prijs en de verwachte opbrengsten vastgesteld. Elke woning is anders en daarom ontvangt u altijd een offerte op maat. Zo profiteert u van groepsvoordeel en krijgt u ook altijd het gewenste maatwerk geleverd.

Inschrijving:
Bewoners uit wijk Hoge Neerstraat kunnen zich online inschrijven voor de groepsaankoop. Dat kan online op deze site klik hier en laat uw contactgegevens achter via het aanmeldformulier. U ontvangt daarna bericht per email. De inschrijvingen zijn geopend van 25 april 2019 tot en met eind juli 2019.

Salderingsregeling

Laatste nieuws salderingsregeling | Minister Wiebes: salderingsregeling voor zonnepanelen vanaf 2023 stapsgewijs afgebouwd tot 2031

​Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer in april 2019 gemeld dat de salderingsregeling in zijn huidige vorm gehandhaafd blijft tot 2023. Tot 1 januari 2023 verandert er daarmee niets voor wie al zonnepanelen heeft, maar vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar 0.

In januari 2019 meldde de minister nog dat de salderingsregeling gehandhaafd zou blijven tot ten minste 1 januari 2021. Op die datum zou een nieuwe regeling van start gaan, als het aan Wiebes lag de terugleversubsidie. Minister Wiebes had de Tweede Kamer in juni 2018 per brief immers geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen zou worden door een terugleversubsidie. Die terugleversubsidie is inmiddels echter volledig van de baan, onder meer omdat de regeling te complex zou zijn.

Daarom is nu besloten door te gaan met het salderen. Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling daardij geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvangt men alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn.